Røed Larsen i Aftenposten

Erling Røed Larsen med kronikk i Aftenposten fra 7. juni: Globaliseringen kan stoppe opp. Konsekvensene kan bli vonde. (aftenposten.no)